ADNODDAU E - DDYSGU Cliciwch yma i gael mynediad i'r adnoddau e-ddysgu

Gweld yr adnoddau

Cyrsiau e-ddysgu ar gael

Peirianneg BTEC Lefel 3: Iechyd a Diogelwch - Y Gyfraith

Peirianneg BTEC Lefel 3: Iechyd a Diogelwch - Y Gyfraith

...

Darganfod mwy
English GCSE (Resit): Useful Writing Techniques

English GCSE (Resit): Useful Writing Techniques

...

Darganfod mwy
Ffrangeg Lefel UG: Berfau Rheolaidd Amser Rheolaidd

Ffrangeg Lefel UG: Berfau Rheolaidd Amser Rheolaidd

...

Darganfod mwy

Addysgu Uwch

cyrsiau

cyrsiau

Cliciwch ar y dolenni i weld Prosbectws Cydweithredol y Consortiwm Addysg
Ȏl-16 Gwynedd ac Y...

Darganfod mwy
E-ddysgu

E-ddysgu

Yma mae modd i chi weld adnoddau fydd yn rhoi cymorth i chi gyda phynciau addysg ôl-16

...

Darganfod mwy

Newyddion

Prosbectws

Prosbectws

Mae Prosbectws Cyrsiau Cydweithredol ol-16 Gwynedd ac Ynys Môn rŵan ar gael yn y rhan “Cyrs...

Darganfod mwy
Byw a Bod

Byw a Bod

Gweler isod y swyddi ar gyfer y ddau brosiect Byw a Bod eleni.

1.       Darganfod mwy

Mynnwch eich llais!

Mynnwch eich llais!

Mae cynyddu cyfranogiad y dysgwyr yn elfen hollbwysig o waith y consortiwm a byddwn eleni yn ymgy...

Darganfod mwy

Ein Partneriaid

Partneriaid Consortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn

Ysgolion a Cholegau sydd yn rhan o Gonsortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn

Y Colegau ac Ysgolion sydd yn cynorthwyo eich llwyddiant

off canvas exit